Dexa onderzoek en botdichtheidsmeting

Wat is een botdichtheidsmeting?

Een botdichtheidsmeting is een test die de sterkte en dichtheid van je botten beoordeelt. Deze meting is cruciaal voor het diagnosticeren van osteopenie en osteoporose.

De meest gebruikte methode voor een botdichtheidsmeting is de DEXA-scan, wat staat voor Dual-Energy X-ray Absorptiometry.

Hoe werkt een DEXA-scan?

Een DEXA-scan gebruikt lage doses röntgenstraling om de botdichtheid te meten. Tijdens de scan lig je op een tafel terwijl een scanner over je lichaam beweegt. De test is snel en pijnloos en levert nauwkeurige resultaten. De resultaten van de DEXA-scan worden uitgedrukt in een T-score, die aangeeft hoe jouw botdichtheid zich verhoudt tot die van een gezonde jongvolwassene.

Betekenis van de T-score

De T-score is een belangrijk onderdeel van de diagnose. Een score tussen -1 en -2.5 wijst op osteopenie, terwijl een score lager dan -2.5 wijst op osteoporose. Deze score helpt artsen om het risico op botbreuken te beoordelen en een passend behandelplan op te stellen.

Voorbereiding op een DEXA-onderzoek

Voorbereiding op een DEXA-onderzoek is eenvoudig. Je hoeft niet speciaal te vasten of je dieet aan te passen. Het is wel belangrijk om eventuele recente contrastmiddelen of bariumröntgenfoto’s te melden, aangezien deze de resultaten kunnen beïnvloeden. Draag comfortabele kleding zonder metalen onderdelen om verstoring van de scan te voorkomen.

De rol van regelmatige metingen

Regelmatige botdichtheidsmetingen zijn cruciaal voor mensen met een hoog risico op osteoporose. Vroegtijdige detectie kan leiden tot tijdige interventies die de botdichtheid kunnen verbeteren of verdere verslechtering kunnen voorkomen. Praat met je arts over hoe vaak je een DEXA-scan zou moeten ondergaan op basis van je leeftijd, medische geschiedenis, en risicofactoren.

Heb je nog vragen n.a.v. dit artikel? Neem dan contact met ons op.